آشنايي با طبقه بندي مواد اعتياد آور به همراه نحوه استعمال ،اثرات آني و خطرات آن

فهرست مطالب

عناوين                                                             صفحه

مقدمه                                                                          2

تعاريف اعتياد و وابستگي                                                   5

طبقه بندي مواد اعتياد آور                                                   9

اهداف و مراحل درمان                                                      29

نتيجه گيري و منابع                                                          34

5000 تومان – خرید
محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !

محصولات مرتبط