تحقیق تاکنیک های نوین جنگی ایران در دفاع مقدس

تحقیق تحقیق تاکنیک های نوین جنگی ایران در دفاع مقدس مناسب برای ارائه کلاسی دانش آموزان و دانشجویان

بخشی از متن:

معمولاً هر کشوری برای مقابله با دشمن تاکتیک دارد. ممکن است این تاکتیک را تدوین کرده باشد و ممکن است تنظیم نکرده باشد ولی در قالب اقدامات انجام شده بشود آن تاکتیک را بیان کرد. ایران هم قبل از شروع جنگ در سطح ملی و دفاعی تاکتیک داشته است و بعد هم که وارد جنگ شد در هر مقطعی تا پایان جنگ تاکتیک خاص هر دوره ای را داشته است. ولی معمولا تاکتیک ها یا درست انتخاب می شوند و یا ممکن است اشتباه انتخاب شوند و یا ممکن است راهبردهای خوب، درست اجرا نشوند. همه کشورها تاکتیک انتخاب می کنند ولی الزاماً هر تاکتیک که انتخاب می کنند معلوم نیست که درست باشد.

سرتیترها:

  • چکیده
  • واژگان کلیدی
  • مقدمه
  • آیا جمهوری اسلامی اساسا در جنگ با عراق از یک استراتژی نظامی برخوردار بوده است؟
  • ابداع واحد اطلاعات- عملیات رزمی توسط شهید باقری
  • برخی ابداعات نوین در دوران دفاع مقدس
  • نتیجه گیری
  • منابع

تعداد صفحات با احتساب فهرست و صفحه عنوان: 6 صفحه

15000 تومان – خرید
محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !

محصولات مرتبط