آخرین محصولات ...

پیشگیری از جرایم و تخلفات صنفی با نگاهی به قانون نظام صنفی

18000 تومان
توضیحات محصول / خرید

مکانیابی بهینه همزمان ریکلوزر و سکشنالایزر در شبکه توزیع برق البرز با اعمال خطاهای ماندگار و گذرا

55000 تومان
توضیحات محصول / خرید

مقایسه شهادت سنتی والکترونیکی در حقوق ایران با نگرش بر رویه قضایی

55000 تومان
توضیحات محصول / خرید

اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت با نقش تعدیلی سرمایه سازمانی

18000 تومان
توضیحات محصول / خرید

مسئولیت مدنی ناشی از خدمات ناوبری ماهواره‌ محور

15000 تومان
توضیحات محصول / خرید

بررسی روانشناسی خشم در شعر خاقانی بر اساس نظریۀ آلفرد ‌آدلر

رایگان!
توضیحات محصول / خرید

بررسی نقش تعدیلی مالکیت نهادی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کارآیی سرمایه‌گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رایگان!
توضیحات محصول / خرید

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی کارفرما ناشی از عمل کارگر در حقوق ایران و فرانسه

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

: اختلالات ارتباطی

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

بررسي رابطه بين سن و تحول قضاوت اخلاقي دانشجويان

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید